VIMAR là nhà cung cấp thiết bị điện thông minh hàng đầu Thế Giới cho ngành công nghiệp đóng tàu, chiếm hơn 90% thị phần du thuyền, tàu thủy. Các sản phẩm VIMAR với đặc tính chống lại sự ăn mòn của muối biển và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, là lựa chọn hàng đầu của các dự án trên biển và ven biển.

VIMAR là nhà cung cấp thiết bị điện thông minh hàng đầu Thế Giới cho ngành công nghiệp đóng tàu, chiếm hơn 90% thị phần du thuyền, tàu thủy. Các sản phẩm VIMAR với đặc tính chống lại sự ăn mòn của muối biển và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, là lựa chọn hàng đầu của các dự án trên biển và ven biển.

VIMAR là nhà cung cấp thiết bị điện thông minh hàng đầu Thế Giới cho ngành công nghiệp đóng tàu, chiếm hơn 90% thị phần du thuyền, tàu thủy. Các sản phẩm VIMAR với đặc tính chống lại sự ăn mòn của muối biển và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, là lựa chọn hàng đầu của các dự án trên biển và ven biển.

VIMAR là nhà cung cấp thiết bị điện thông minh hàng đầu Thế Giới cho ngành công nghiệp đóng tàu, chiếm hơn 90% thị phần du thuyền, tàu thủy. Các sản phẩm VIMAR với đặc tính chống lại sự ăn mòn của muối biển và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, là lựa chọn hàng đầu của các dự án trên biển và ven biển.