VDA đưa ra 2 dòng giải pháp phần mềm quản lý phòng khách sạn đó là nền tảng Micromaster và nền tàng Etheos.

Micromaster

Nền tảng Micromaster là hệ thống quản lý phòng tích hợp, thông minh phân tán do VDA phát triển cho lĩnh vực khách sạn, được thiết kế để quản lý cửa ra vào, điều hòa không khí,hệ thống chiếu sáng và động cơ rèm.

Điểm mạnh của nền tàng Micromaster là tiết kiệm năng lượng, dễ dàng cài đặt và vận hành thuận tiện. Một hệ thống điều khiển hiện đại, gia tăng trải nghiệm thoải mái cho khách hàng ngay trong phòng ngủ và không gian sinh hoạt chung

Etheos

Etheos là Hệ thống quản lý phòng khách sạn được VDA thiết kế trên nền tảng đám mây mới nhằm cải thiện việc quản lý, kiểm soát phòng khách sạn. 

Hệ thống mới này cung cấp nhiều chức năng, cho phép chủ đầu tư quản lý khách sạn theo cách tích hợp, đảm bảo tiết kiệm năng lượng và chi phí.

Việc quản lý cài đặt các tính năng của phòng khách sạn và thu thập các phần thông tin khác nhau được thực hiện bởi các bộ điều khiển dòng Nucleus – tương thích và dễ dàng tích hợp với các điều kiện cơ sở hạ tầng hiện hữu.